Kontakt
Vodales, s.r.o.
Študentská 20
960 01 Zvolen

IČO: 44 988 508 
IČ DPH: SK 2022896227 
Kontaktná osoba
Ing. Miroslav Hrib, PhD.
konateľ spoločnosti 
mobil: 0917 336 150 

e-mail: