O nás
Spoločnosť Vodales s.r.o. bola založená v roku 2009 Zvolene ako rodinná firma. Zameriavame sa na tvorbu všetkých stupňov projektovej dokumentácie inžinierskych dopravných a vodných stavieb.
Na základe moderných vedeckých poznatkov o klimatickej zmene spolupracujeme so starostami miest a obcí, privátnymi investormi v pôdohospodárstve a cestovnom ruchu a tiež s majiteľmi (správcami) lesa a vodných tokov pri zhodnocovaní ich nehnuteľného majetku. V rámci kooperácie s Technickou univerzitou vo Zvolene v oblasti zadržiavania vody v krajine implementujeme najnovšie poznatky vedy a výskumu do lesníckej a staviteľskej praxe.
Ing. Miroslav Hríb, PhD. 
konateľ spoločnosti