Služby
• Konzultácie pre prípravu a realizáciu stavieb 
• Geodetické zameranie 
• Stabilitné a hydrotechnické posúdenie 
• Vizualizácie inžinierskych konštrukcií
• Tvorba zámerov a štúdií v investičnej výstavbe